CHO THUÊ PHÒNG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TẠI ĐÀ NẴNG

Sunrise chuyên cho thuê phòng hội thảo, phòng đào tạo, phòng dạy học, uy tín tại Đà Nẵng, đầy đủ các tiện nghi, vị trí thuận lợi với nhiều không gian riêng được bày trí hài hòa, tiện nghi, được trang bị đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng, đây là địa chỉ thuê phòng hội thảo tốt nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm…. với chi phí rẻ tại Đà Nẵng.

PHÒNG HỌP LỚN( 50 NGƯỜI)

Phù hợp cho các buổi Hội thảo lớn, buổi họp lớn, hoặc các lớp đào tạo có nhiều học viên. Bàn ghế trong phòng được bày trí theo nhu cầu sử dụng như lớp học, hoặc chữ U, hoặc bàn họp lớn để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao tiếp, hội thảo, đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất.

PHÒNG HỌP LỚN( 50 NGƯỜI)

Phù hợp cho các buổi Hội thảo lớn, buổi họp lớn, hoặc các lớp đào tạo có nhiều học viên. Bàn ghế trong phòng được bày trí theo nhu cầu sử dụng như lớp học, hoặc chữ U, hoặc bàn họp lớn để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao tiếp, hội thảo, đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất.

PHÒNG HỌP LỚN( 50 NGƯỜI)

Phù hợp cho các buổi Hội thảo lớn, buổi họp lớn, hoặc các lớp đào tạo có nhiều học viên. Bàn ghế trong phòng được bày trí theo nhu cầu sử dụng như lớp học, hoặc chữ U, hoặc bàn họp lớn để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao tiếp, hội thảo, đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất.

PHÒNG HỌP LỚN( 50 NGƯỜI)

Phù hợp cho các buổi Hội thảo lớn, buổi họp lớn, hoặc các lớp đào tạo có nhiều học viên. Bàn ghế trong phòng được bày trí theo nhu cầu sử dụng như lớp học, hoặc chữ U, hoặc bàn họp lớn để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao tiếp, hội thảo, đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất.

PHÒNG HỌP LỚN( 50 NGƯỜI)

Phù hợp cho các buổi Hội thảo lớn, buổi họp lớn, hoặc các lớp đào tạo có nhiều học viên. Bàn ghế trong phòng được bày trí theo nhu cầu sử dụng như lớp học, hoặc chữ U, hoặc bàn họp lớn để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao tiếp, hội thảo, đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất.

PHÒNG HỌP LỚN( 50 NGƯỜI)

Phù hợp cho các buổi Hội thảo lớn, buổi họp lớn, hoặc các lớp đào tạo có nhiều học viên. Bàn ghế trong phòng được bày trí theo nhu cầu sử dụng như lớp học, hoặc chữ U, hoặc bàn họp lớn để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao tiếp, hội thảo, đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất.